วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554

ลืม-มาลีฮวนน่า

เพลงของมาลีฮวนน่า จะใช้ภาษาที่สละสลวย ให้ข้อคิด ความหมายที่ดี
นำมาใส่ทำนองและบวกกับน้ำเสียงของผู้ร้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ทำให้เป็นวงเพื่อชีวิตที่ได้รับความนิยมตลอดมา ตั้งแต่ผมเป็นหนุ่ม จนตอนนี้ก็หนุ่ม(เหลือ)น้อย^^

เพลงนี้ใช้ขลุ่ยคีย์ซีเป่า ก็จะได้เสียงตรงกับในเพลงครับ

เพลง... ลืม


โน้ตเพลงครับตัวโน้ตที่เป็นสีเขียวจะเป็นลูกเล่นเช่นการเป่าเอื้อนเสียงโหย หวน หรือการไล่ตัวโน้ต ไม่ต้องเป่าก็ได้ครับ

ขอให้มีความสุขกับการเป่าขลุ่ยนะครับ^^

เพลงไทยเดิม


วิธีฝึกเป่าขลุ่ย


วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย
แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องของขลุ่ยขลุ่ยสมัยต่างๆชนิดของขลุ่ยไทยการ จับขลุ่ยวิธีเป่าขลุ่ยเทคนิคก ารเป่าขลุ่ยแผนผังก ารปิดนิ้วเสียงเลียนก ารระบายลมก ารบำรุงรักษาขลุ่ยลักษณะขลุ่ยที่ดีวิธีอ่านโน้ตเพลงไทยขั้นตอนก ารทำขลุ่ยครูเทียบพูดมาฟังเพลงกันเถอะแบบทดสอบหลังเรียนผู้จัดทำ


                                           วิธีอ่านโน้ตเพลงไทย
            เพลงไทยเดิมของเรานี้นับว่าเป้นมรดกอันล้ำค่าของเราชาวไทยชิ้นหนึ่งที่พวกเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เพื่อสืบทอดให้กับคนรุ่นต่อๆไปได้รู้ถึงความเจริญรุ่งเรื่องทางดนตรีของเราซึ่งมีช้านาน
            การอ่านโน้ตเพลงไทย มีวิธีการอ่านเหมือนกับการอ่านหนังสือทั่วๆไป คือ อ่านจากด้านซ้ายไปขวา โน้ต 1 บรรทัดจะแบ่งเป็นช่องๆ รวม 8 ช่อง ดังนี้
_ _ _ ด
_ _ _ ร
_ _ _ ม
_ _ _ ฟ
_ _ _ ซ
_ _ _ ล
_ _ _ ท
_ _ _ ดํ
ช่องแต่ละช่องมีค่าเท่ากับ 1 จังหวะ
             วิธีนับให้นับจังหวะตกที่โน้ตตัวสุดท้ายซึ่งอยู่หน้าเส้นกั้นห้องจากรูป ให้เคาะจังหวะตกที่ตัว โด,เร,มี,ฟา,ซอล,ลา,ที,โด(สูง) รวมต้องเคาะจังหวะ 8 ครั้ง หรือ 8 จังหวะ ทีนี้ลองเคาะจังหวะให้สม่ำสเมอพร้อมกับออกเสียงไปด้วย แล้วลองฝึกเป่าเสียงตามโน้ตอีกที
             เครื่องหมาย  _ _  ใช้เพื่อเป็นตัวเพิ่มเสียงของโน้ตตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายให้มีเสียงยาวขึ้น การที่เราจะเป่าขลุ่ยให้เสียงโน้ตตัวใดตัวหนึ่งยาวเท่าไรนั้นก็ขึ้นอยู่เครื่องหมาย _ _ ที่อยู่ข้างหลังตัวโน้ตนั้นๆ เป็นตัวบังคับความสั้นยาวของเสียง 
เครื่องหมาย _              มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _           มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1/2  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _        มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 3/4  จังหวะ
เครื่องหมาย _ _ _ _     มีค่าความยาวของเสียงเท่ากับ 1     จังหวะ 
หรือเครื่องหมาย _ หนึ่งขีดมีค่าเท่ากับโน้ตหนึ่งตัวเช่นตัวอย่าง
_ _ _ ฟ
_ _ _ ซ
_ ล _ ท
_ ล _ ซ
อธิบายวิธีเป่า   เครื่องหมายขีดสามขีดหน้าตัว ฟา เราไม่ต้องเป่า เพราะหน้าเครื่องหมายไม่มีตัวโน้ต ให้เป่าเสียงฟาเลย พร้อมเคาะจังหวะไปด้วยเป่าไปถึง ซอล นับเป็นหนึ่งจังหวะ และจากเสียง ซอล ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ที นับ 1/2 จังหวะ และจากเสียง ที ถึง ลา นับ 1/2 จังหวะ และจาก ลา ไปถึง ซอล นับ 1/2 จังหวะ 
โน้ตขลุ่ยและเครื่องหมายต่างๆ 
        ด   ใช้แทนเสียง    โด       ปกติ
         ร   ใช้แทนเสียง    เร        ปกติ
         ม   ใช้แทนเสียง    มี        ปกติ
         ฟ   ใช้แทนเสียง    ฟา       ปกติ
          ซ   ใช้แทนเสียง    ซอล    ปกติ
          ล   ใช้แทนเสียง    ลา       ปกติ
          ท   ใช้แทนเสียง    ที        ปกติ 
        ดํ   ใช้แทนเสียง    โด       สูง
         รํ   ใช้แทนเสียง    เร       สูง
         มํ   ใช้แทนเสียง    มี       สูง
         ฟํ   ใช้แทนเสียง    ฟา      สูง
          ซํ   ใช้แทนเสียง    ซอล   สูง

เพลงค้างคาวกิน กล้วยเพลงบรเทศชั้นเดียวเพลงแขกต่อยหม้อเพลงมอญท่าอิฐเพลงพม่ารำขวานเพลงเขมรไทรโยคเพลงเต้ยโขง


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

ทางเลือกง่ายๆ


ตอนที่ชื่อตอนวันที่ลง
1เพลงมอญท่าอิฐ 100%25 ก.ค. 54
2เพลงหนังสือรุ่น 100%5 ก.ย. 53
3เพลงลาวจ้อย 100%5 ก.ย. 53
4เพลงแขกบรเทศ (สร้อยเพลง) 100%18 ก.ย. 53
5เพลงลาวดวงเดือน 100%18 ก.ย. 53
6เพลงอิเหนา 100%18 ก.ย. 53
7เพลงมหาฤกษ์ 100%18 ก.ย. 53
8เพลงธรณีกันแสง 100%18 ก.ย. 53
9เพลงเจียมตัว 100%18 ก.ย. 53
10เพลงเก็บตะวัน 100%31 มี.ค. 54
11เพลงคู่กรรม 100%18 ก.ย. 53
12เพลงมหาฤกษ์1 100%18 ก.ย. 53
13เพลงกราวจุฬา 100%18 ก.ย. 53
14เพลงรำวงลอยกระทง 100%31 มี.ค. 54
15เพลงลาวดวงเดือน1 100%23 ก.ย. 53
16เพลงงามแสงเดือน 100%23 ก.ย. 53
17เพลงกุหลาบเวียงพิงค์ 100%23 ก.ย. 53
18เพลงนักร้องบ้านนอก 100%23 ก.ย. 53
19เพลงพรปีใหม่ 100%25 ก.ย. 53
20เพลงยอมจำนนฟ้าดิน 100%25 ก.ย. 53
21เพลง Twinkle little star 100%25 ก.ย. 53
22เพลง Sakura 100%30 ก.ย. 53
23เพลงเขมรไทรโยค 100%25 ก.ย. 53
24เพลงใกล้รุ่ง 100%30 ก.ย. 53
25เพลงความทรงจำสีจาง 100%30 ก.ย. 53
26เพลงชะตาชีวิต 100%30 ก.ย. 53
27เพลงแสงเทียน 100%30 ก.ย. 53
28เพลงยามเย็น 100%30 ก.ย. 53
29เพลงโปรดส่งใครมารักฉันที 100%30 ก.ย. 53
30เพลงคืนข้ามปี 100%30 ก.ย. 53
31เพลงอยู่เพื่อเธอ 100%30 ก.ย. 53
32เพลงรอเธอหันมา 100%30 ก.ย. 53
33เพลงแทงข้างหลัง ทะลุถึงหัวใจ 100%30 ก.ย. 53
34เพลงมากมาย 100%30 ก.ย. 53
35เพลงแผ่นดินของเรา 100%30 ก.ย. 53
36เพลงพรหมลิขิต 100%30 ก.ย. 53
37เพลงอาทิตย์อับแสง 100%2 ต.ค. 53
38เพลงรักแท้มีอยู่จริง 100%2 ต.ค. 53
39เพลง Happy Birthday 100%31 มี.ค. 54
40เพลงบ้านนอกเข้ากรุง 100%2 ต.ค. 53
41เพลงท้ารัก 100%2 ต.ค. 53
42เพลงธรรมชาติโหด 100%5 ต.ค. 53
43เพลงโอ้โฮบางกอก 100%6 ต.ค. 53
44เพลงสาวเอเอ็ม 100%6 ต.ค. 53
45เพลงรักสามเศร้า 100%6 ต.ค. 53
46เพลง What I've done 100%8 ต.ค. 53
47เพลงเรื่องบนเตียง 100%8 ต.ค. 53
48เพลง The Cat 100%8 ต.ค. 53
49เพลง The Dog 100%8 ต.ค. 53
50เพลงลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้น 100%8 ต.ค. 53
51เพลงขวัญเรียม 100%14 ต.ค. 53
52เพลง Que sera sera 100%31 มี.ค. 54
53เพลงเลี้ยงส่ง 100%14 ต.ค. 53
54เพลง Mary had little lamb (หนูมาลี) 100%31 มี.ค. 54
55เพลง We wish you a marry christmas 100%14 ต.ค. 53
56เพลงหมดเวลาแก้ตัว 100%31 มี.ค. 54
57เพลงอยากถูกเธอเรียกว่า "แฟน" 100%14 ต.ค. 53
58เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน 100%14 ต.ค. 53
59เพลงรางวัลแด่คนช่างฝัน 100%14 ต.ค. 53
60เพลง Miss call 100%31 มี.ค. 54
61เพลงโรงเรียนของหนู 100%15 ต.ค. 53
62เพลงต่อยหม้อ 100%15 ต.ค. 53
63เพลง Jingle Bells 100%16 ต.ค. 53
64เพลงโหมโรงปฐมดุสิต 100%16 ต.ค. 53
65เพลงไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ 100%16 ต.ค. 53
66เพลงหมู่เฮาจาวเหนือ 100%16 ต.ค. 53
67เพลง แอ่วเจียงฮาย 100%16 ต.ค. 53
68เพลงค่าน้ำนม 100%16 ต.ค. 53
69เพลงนางครวญ ๒ ชั้น 100%25 ก.ย. 53
70เพลงไว้ใจได้กา 100%25 ก.ย. 53
71เพลงระยะทำใจ 100%23 ก.ย. 53
72เพลงพิมพ์คำว่ารัก ไม่กล้าส่ง 100%23 ก.ย. 53
73เพลงซื้อกุหลาบให้ตัวเอง 100%23 ก.ย. 53
74เพลงอยู่อย่างเหงาเหงา 100%23 ก.ย. 53
75เพลงคนที่ไม่เข้าตา 100%24 ก.ย. 53
76เพลงปากดี 100%24 ก.ย. 53
77เพลง เพลงรัก 100%24 ก.ย. 53
78เพลงกันและกัน 100%30 ก.ย. 53
79เพลงมนต์รักลูกทุ่ง 100%30 ก.ย. 53
80เพลงค้างคาวกินกล้วย 100%31 มี.ค. 54
81เพลงรักเธอ 100%30 ก.ย. 53
82เพลงคนที่ไว้ใจ...ร้ายที่สุด 100%30 ก.ย. 53
83เพลงเธอคือใคร 100%30 ก.ย. 53
84เพลงความทรงจำในลมหายใจ 100%31 มี.ค. 54
85เพลง เพลงสุดท้าย 100%30 ก.ย. 53
86เพลงนิยาย 100%30 ก.ย. 53
87เพลง How to 100%30 ก.ย. 53
88เพลงเมื่อไม่มีเธอ (ในวันที่ฟ้าสีเทา) 100%30 ก.ย. 53
89เพลงรักเดียวใจเดียว 100%30 ก.ย. 53
90เพลงความคิด 100%30 ก.ย. 53
91เพลงเล่นของสูง 100%30 ก.ย. 53
92เพลงดวงใจกับความรัก 100%16 ต.ค. 53
93เพลงจุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจ 100%16 ต.ค. 53
94เพลงเนื้อคู่ 100%16 ต.ค. 53
95เพลงความเจ็บปวด 100%16 ต.ค. 53
96เพลง 100 เหตุผล 100%22 ต.ค. 53
97เพลงเจ็บที่ไร้ร่องรอย 100%24 ต.ค. 53
98เพลงยินดีที่ไม่รู้จัก 100%24 ต.ค. 53
99เพลงการเปลี่ยนแปลง 100%26 ต.ค. 53
100เพลงสายฝน 100%26 ต.ค. 53
101เพลงโอ๊ย โอ๊ย 100%6 พ.ย. 53
102เพลงบุพเพสันนิวาส 100%6 พ.ย. 53
103เพลงเพื่อน 100%6 พ.ย. 53
104เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ๒ ชั้น 100%6 พ.ย. 53
105เพลงเราและนาย 100%6 พ.ย. 53
106เพลงคนเสียแฟน 100%6 พ.ย. 53
107เพลง Doraemon 100%7 พ.ย. 53
108เพลงแฟนฉัน 100%31 มี.ค. 54
109เพลงใจคอ 100%21 พ.ย. 53
110เพลงแค่ขอมีเธอ 100%21 พ.ย. 53
111เพลงรักแท้ดูแลไม่ได้ 100%21 พ.ย. 53
112เพลงยิ้ม 100%6 ธ.ค. 53
113เพลงกล้าพอไหม 100%2 ม.ค. 54
114เพลงรอ 100%2 ม.ค. 54
115เพลงอีกฝั่งของท้องฟ้า 100%3 ม.ค. 54
116เพลงคนเจียมตัว 100%3 ม.ค. 54
117เพลงแม้ว่า 100%8 ม.ค. 54
118เพลงหนาว เหงา ห่วง เหม่อ 100%8 ม.ค. 54
119เพลงน้ำเน่า...เงาจันทร์ 100%22 ม.ค. 54
120เพลงรัก 100%22 ม.ค. 54
121เพลงแฟนเก่า 100%22 ม.ค. 54
122เพลงอิ่มอุ่น 100%6 มิ.ย. 54
123เพลงขอเพียงโอกาส 100%25 มิ.ย. 54
124เพลงน้อยใจตัวเอง 80%22 ม.ค. 54
125เพลงต้นไม้ของพ่อ 100%31 มี.ค. 54
126เพลงช้าง 100%31 มี.ค. 54
127เพลงอกหัก 100%31 มี.ค. 54
128เพลงอยู่คนเดียว 100%31 มี.ค. 54
129เพลงจำเลยรัก 100%31 มี.ค. 54
130เพลงเบาเบา 100%31 มี.ค. 54
131เพลงกว่าจะรัก - XYZ 100%11 เม.ย. 54
132เพลง เพลงของหัวใจ 100%11 เม.ย. 54
133เพลงตัดใจไม่ไหว 100%21 พ.ค. 54
134เพลงเผลอรักหมดใจ 100%11 เม.ย. 54
135เพลงแสงจันทร์ 100%11 เม.ย. 54
136เพลงของขวัญ 100%21 พ.ค. 54
137เพลงรักไม่ต้องการเวลา 100%11 เม.ย. 54
138เพลงให้รักเดินทางมาเจอกัน 100%11 เม.ย. 54
139เพลงภาษากาย 90%11 เม.ย. 54
140เพลงความรัก ไร้เปอร์จ้า11 เม.ย. 54
141เพลงวังวน 100%1 พ.ค. 54
142เพลงอยากได้ยินว่ารักกัน 100%2 พ.ค. 54
143เพลงทุ้มอยู่ในใจ 100%2 พ.ค. 54
144เพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก 100%2 พ.ค. 54
145เพลงถ้าหากไม่รัก 100%25 มิ.ย. 54
146เพลงอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉัน 100%2 พ.ค. 54
147เพลงสัญญาได้ไหม 100%4 พ.ค. 54
148เพลงแม่ 100%2 พ.ค. 54
149เพลงอยากบอกรัก 100%2 พ.ค. 54
150เพลงรักเธอตลอดกาล 100%25 มิ.ย. 54
-

ส่ง เรื่องนี้ ให้เพื่อนคุณอ่าน!!


อ่านต่อ :http://writer.dek-d.com/dek-d/writer/view.php?id=570807#ixzz1XkB0hBeM