วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงรักไม่ต้องการเวลา 100%


เพลงรักไม่ต้องการเวลา 100%
นักร้อง  Klear

 ท  ท   ท   ท  ซ  ฟ   ม   ฟ ซ
ฉันคิดว่ารักมันคือความผูกพัน
ท  ท  ท  ท     ซ  ฟ    ม   ฟ   ซ  ฟ ม
คิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลา
ด   ม    ฟ     ฟ    ฟ  ม ฟ      ม   ท  ซ ฟ ม
ยิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไร ความรักยิ่งมีค่า
 ท  ท ท ซ ล ท   ท ท ท ล ซ  ฟ
ที่ฉันรู้ที่เคยฝัน รักที่ฉันเคยเข้าใจ

  ท ท    ท  ท  ซ  ฟ   ม   ฟ  ซ
ไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามา
      ท   ท     ท  ล ซ   ฟ   ม   ฟ  ซ  ฟ ม
เหมือนว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครๆ
   ด  ม  ฟ    ฟ  ฟ   ม   ฟ   ม   ท ซ ฟ ซ
หยุดที่เธอแค่เพียงสบตา และวินาทีนั้น
   ท   ท  ท    ซ      ล     ท      ท   ท  ซ   ล   ท
โลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว    ท้องฟ้ากลับสดใส

   ท   ดํ  ท          ล    ซ    ล   ซ  ล  ซ ล ท
* ลมหายใจ     ( เหมือนหยุดไปในห้วงนาทีนี้ )
 ท   ดํ  ท       ล   ซ    ล   ซ  ล  ซ ล ท
ทั้งหัวใจ     ( ลอยหลุดไปทันทีที่สบตา )
  ดํ    รํ  ม   ล ซ  ล
เธอหยุดยั้งวันเวลา
   ฟ  ซ  ซ  รํ  ดํ    ล  ท ดํ
แค่เราได้พบกันในวันนี้
   ซ  ม   รํ   ดํ  รํ
แค่พบเจอกับเธอ

  ท   ท   ท  ล ซ ฟ   ม  ฟ   ซ
ฉันเพิ่งเข้าใจว่ารักเป็นอย่างนี้
 ท   ท   ท   ล  ซ    ฟ  ม  ฟ ซ   ฟ  ม
ฉันเพิ่งเข้าใจเมื่อได้มาเจอด้วยตัวเอง
   ด   ม   ฟ ฟ ฟ   ม     ฟ         ม   ท   ซ ฟ  ม
เสี้ยวนาทีก็มีความหมาย เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
   ท  ท ท  ซ ล ท  ท  ท  ท   ซ   ล ท
ฉันเพิ่งรู้ในวันนี้ รักไม่ต้องการเวลา

   ท   ดํ   ท          ล     ซ    ล  ซ   ล  ซ ล ท
** ลมหายใจ    ( เหมือนหยุดไปในห้วงนาทีนี้ )
  ท   ดํ  ท       ล   ซ    ล   ซ  ล ซ ล ท
ทั้งหัวใจ      ( ลอยหลุดไปทันทีที่สบตา )
   ดํ   รํ   ม   ล  ซ ล  ฟ   ซ  ซ  รํ  ดํ   ล  ท ดํ
เธอหยุดยั้งวันเวลา แค่เราได้พบกันในวันนี้
  ซ   ม    รํ   ดํ        ดํ  รํ  ดํ      ดํ  รํ ดํ
แค่พบเจอกับเธอ    ก็รักเธอ    ฉันรักเธอ
(ซ้ำ *,**)

1 ความคิดเห็น: