วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก 100%


เพลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก  100%
เพลงประกอบภาพยนตร์ สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารัก
นักร้อง ว่าน ธนกฤต

    ด  ร   ม  ซ   ซ   ซ   ซ    ดํ ท   ซ
หากสิ่งที่เจอ  มันจะเพียงแค่บังเอิญ
 ด  ร  ม   ซ       ซ   ซ    ซ   ดํ  ท   ล
ก็คงจะเป็น  ความบังเอิญครั้งยิ่งใหญ่
  ร ฟ ล ท ร  ร     ด  ซ  ซ   ล   ด
ทำให้ได้รู้ทันที ว่ารักเป็นเช่น ไร
     ร     ม    ฟ  ม  ฟ  ฟ  ม  ด  ร
ความหวั่นไหวที่ได้พบในวันนี้

  ด    ร  ม  ซ  ซ  ซ  ซ   ดํ  ท   ซ
เก็บอาการไว้จนในใจห้ามไม่อยู่
 ด    ร     ม ซ    ซ ซ ซ   ดํ  ท   ล
ไม่อยากให้รู้    มีอะไรซ่อนในใจ
  ร  ฟ    ล   ท   ร    ร     ด  ซ ซ  ล   ด
เป็นสิ่งเล็กเล็กในมุม    ลึกลับในหัวใจ
   ร    ม  ฟ  ม   ฟ    ฟ  ม  ฟ ซ
เก็บเอาไว้เผื่อวันหนึ่งเธอจะรู้

  ฟ ซ   ท รํ   ดํ   ดํ    ท    ซ ฟ   ดํ    รํ
*สิ่งที่เล็กเล็กที่ฉันเรียก มันว่าความรัก
  ฟ   ซ    ท  ม   ม   ม  ท  ซ   ซ ฟ
แค่เพียงได้รักเท่านั้นคงไม่ยิ่งใหญ่
   ฟ   ซ   ท    รํ ดํ     ดํ    ท
แต่โลกของฉันนั้นหมุนไป
    ฟ  รํ  รํ ท  ดํ  ม  ซ     รํ     ดํ   ดํ
ด้วยหัวใจที่ได้รักเธอ เพราะเธอคือ

     ฟ ซ   ท   รํ ดํ ดํ     ท     ซ   ฟ   ฟ   รํ
**สิ่งที่เล็กเล็กที่ฉันเรียก เธอว่าความรัก
    ฟ  ซ ท ม   ม    ม  ท ล   ล ฟ
เก็บคำว่ารักไม่กล้าพอจะพูดไป
       ฟ ซ  ท  รํ   ดํ   ดํ   ท  ล  ม  รํ
อยากให้เธอรู้   ฉันรักเธอสุดหัวใจ
    ท   ดํ  รํ  ซ ซ     รํ  ดํ   ท   ดํ ท
วันพรุ่งนี้เป็นไง หัวใจเป็นของเธอ

  ด  ร ม  ซ  ซ  ซ  ซ   ดํ  ท   ซ
สิ่งที่เธอเห็นคงจะดูไม่ยิ่งใหญ่
 ด  ร  ม ซ    ซ   ซ   ซ   ดํ  ท   ล
ไม่ได้มีแรงบันดาลใจมากเพียงพอ
 ร   ฟ   ล   ท    ร ร ด  ซ ซ  ล   ด
แต่ข้างในนั้น ยังมีหัวใจที่เฝ้ารอ
   ร    ม  ฟ  ม   ฟ    ฟ  ม  ฟ ซ
อยากให้เธอมองให้เห็นที่ตรงนี้
(ซ้ำ *,**,*,**)
    ท  ดํ  รํ   ซ    ซ   รํ  ดํ  ท ดํ ท
วันพรุ่งนี้ ขอเรียกเธอว่าความรักไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น