วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

เพลงช้าง 100%


เพลงช้าง 100%
- - - -         - - - ซ         - - - ซ       - - - ซ
- - - -        - ซ - ม        - ร - ม      - ซ - ด
- - - -        - ซ - ม        - ร - ม       - ด - ร
- ด - ล      - ด - ด       - ล - ซ       - - ด -
- ด - ล      - - ดด         - ล - ซ       - ด - - 
- ซ - ล     - ซ - ม         - - - ร       - - - ด

เนื้อเพลงช้าง
ช้าง ช้าง ช้าง
น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า
ช้างมันก็ตัวไม่เบา
จมูกยาวๆ เรียกว่า งวง
สองเขี้ยวใต้งวง เรียกว่า งา
มีหู มีตา หางยาว

13 ความคิดเห็น: