วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

บทเพลงพระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง 100%

บทเพลงพระราชนิพนธ์  ใกล้รุ่ง  100%
ทำนอง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  
คำร้อง : ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร
  ล ดํ    รํ      ล  ซ    ฟ ซ   ล    ล   ล     
ได้ยินเสียงแว่วดังแผ่วมาแต่ไกลไกล 
 ฟ   ซ  ล ดํ   รํ    ดํ   ล  ซ  
ชุ่มชื่นฤทัยหวานใดจะปาน
 ล     ดํ     ล  ซ    ด   ร    ด     ล         
ฟังเสียงบรรเลงกับเพลงประสาน        
   ล    ดํ  ล   ซ     ด    ร    ด   ฟ
จากทิพย์วิมานประทานกล่อมใจ
   ล    ดํ    รํ    ฟํ    รํ   ล         
ใกล้ยามเมื่อแสงทองส่อง                      
 ฟ    รํ    ดํ    ล    รํ   ดํ  ล  ซ
ฉันคอยมองจ้องฟ้าเรืองรำไร
   ฟ    ร   ฟ   ซ     ล    ล           
ลมโบกโบยมาหนาวใจ                        
 ล  ดํ    ล   ซ  ด  ร  ด  ฟ
รอช้าเพียงไรตะวันจะมา
    ฟ     ซ    ล  ซ  ฟ  ร  ฟ   ดํ   ดํ  ล   
เพลิดเพลินฤทัยฟังไก่ประสานเสียงกัน           
   ฟ  ซ  ล   ซ   ฟ    ร    ฟ  ร  ร  ด
ดอกมะลิวัลย์อวลกลิ่นระคนมณฑา
  ฟ  ซ  ล   ดํ  รํ    ดํ     ฟํ         รํ   ดํ   ล    ซ    ดํ  ล  
โอ้ในยามนี้เพลินหนักหนาแสงทองนวลผ่องนภา    
    รํ    ดํ   ล   ซ   ล  ฟ
แสนเพลินอุราสำราญ
  ล    ดํ  รํ  ล   ซ   ฟ  ซ  ล   ล   ล    
หมู่มวลวิหคบินผกมาแต่รังนอน                
    ฟ  ซ  ล  ดํ  รํ   ดํ   ล   ซ
 เฝ้าเชยชิดช้อนลิ้มชมบัวบาน
   ล    ดํ    ล   ซ  ด   ร    ด   ล          
ยินเสียงบรรเลงดังเพลงขับขาน                 
     ล    ดํ   ล   ซ    ด   ร   ด   ฟ
สอดคล้องกังวานซาบซ่านจับใจ

เนื้อเพลงใกล้รุ่ง (English)
How calm the world
all nature slumbers still.
Grey is the sky, No breezes blow.
O'er roof and hill,
The moon now low
Sends gentle light
To guard below. 
Cocks waking call 'cross the fields:
Grey shadows flee;
Stars disappear.
But, here I lie sleepless, dear.
Bats flutter home.
The dawn is near. 
Gold streaks the east.
Its glow, the roofs reflect,
Dark leaves turn green
And flow'rs with light, are deck'd.
Now birds and babes wake to play.
The world expectant waits
To greet a bright, new day. 
Dew fresh and cool.
The town awakes from sleep
Its throb I hear:car, speeding, hum.
Of love and hope the birds sing, dear
Come, rise don't mope,
The dawn is near.

เกร็ดเพลงน่ารู้
 เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง: Near Dawn เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔ ทรงพระราชนิพนธ์ในพ.ศ. ๒๔๘๙ 
ขณะทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องภาษาไทย 
โดยมีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วย ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงนพคุณ ทองใหญ่ ณ อยุธยา ประพันธ์ขึ้น และพระเจ้าวรวงศ์เธอ
 พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงช่วยแก้ไข แล้วพระราชทานให้วงดนตรีสุนทราภรณ์ 
นำออกบรรเลงครั้งแรก ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ (กรมประชาสัมพันธ์ปัจจุบัน) เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น